Vores data

Pålidelige datakilder

Akkurate bankdata ligger til grund for vores tjenester. Vores bank registrer er kompileret vha. krydstjekning og data fra flere pålidelige dataleverandører.
Vi har udviklet partnerskaber og data fra en lang række kilder, såsom:

 • Centralbanker
 • Banker
 • Finanshuse
 • Bankkode udstedere
 • Betalingssystemer & -foreninger
 • Betalingsudbydere
 • Private virksomheder
Med vores brug af kilder, såsom SWIFTRef, Vocalink og andre pålidelige kilder, kan du drage nytte af adgang til:

Verdens førende betalings referencedata
Global dækning og omfattende nationale betalingssystemer
Data af høj kvalitet skaffet fra og vedligeholdt af officielle kilder
Månedligt opdaterede data for de fleste kilder, og i visse tilfælde ugentligt opdaterede optegnelser

vores data

S.W.I.F.T. SCRL
Deutsche Bundesbank
La Banque de France Eurosisteme
Vocalink LTD (Mastercard)
Vocalink LTD (Mastercard)
Vocalink LTD (Mastercard)
Vocalink LTD (Mastercard)
Vocalink LTD (Mastercard)

Nøjagtighed & fuldkommenhed

Vi udfører hyppige interne evalueringer af dækningen og nøjagtigheden af vores bank referencedata. I øjeblikket anslår vi, at vi har over 99,9% dækning i vores bank-registre.

Ved at implementere automatiske opdateringsprocedurer fra vores datakilder, leverer vi fremragende nøjagtighed ved identificering af bankkoder og filial oplysninger.
Ved at analysere vores klienters forespørgsler detekterer vi nemt tilfælde, hvor bankdata ikke sendes tilbage af vores system. Med sådanne selvregulerende mekanismer reagerer vi ofte på tilfælde, hvor der mangler data, før vores klienter kan melde om et problem.


Data dækning

Data dækning

Vores database ingeniører analyserer, krydstjekker og kompilerer data fra vores adskillige data leverandører i et enkelt bank-register, der driver vores valideringsværktøj.

Når du indsender et IBAN-nummer til validering i vores system, vil det identificere bankens navn, adresse og BIC-koden ved at matche det til bankkoden i vores register.
Vores bankkode register indeholder over 330000 detaljerede optegnelser for individuelle banker og filialer:

 • 75 deltagende IBAN lande
 • 34 deltagende SEPA lande
 • 25 lande, der bruger IBAN-systemet delvist/eksperimentielt

Data fremsendt fra registret omfatter:

 • Bank - Navnet på banken eller finanshuset
 • BIC - BIC-koden for den udstedende bank/filial eller institution.
 • Adresse - Den udstedende banks adresse.
 • Filial - Navn på den specifikke bankfilial, hvis det er tilgængeligt
 • By - Navnet på byen, hvor den udstedende bank ligger.
 • Land - Fulde navn på oprindelseslandet, fx "Tyskland"
 • Landets ISO - ISO 3166-1 landekode fx DE, CH, GB, FR, NL, AT osv.
 • Mail - Primær kontakt mail for den relevante bank/filial.
 • FAX - Primært FAX nummer for den relevante bank/filial.
 • Telefon - Primær kontakt telefonnummer for banken/filialen.
 • Stat - Navnet på den stat, hvor banken/filialen ligger.
 • Postnummer - Postnummer for byen.

Du kan gennemse de understøttede lande og IBAN formater i vores sektion med IBAN eksempler og struktur.

Jævnlige opdateringer & lighed på tværs af datakilder

Det er dyrt og tidskrævende at administrere data.
Vi har specialiseret os i behandling af flere datakilder for at levere en strømlinet data agnostisk tjeneste, der altid leverer de nyeste data, vi kan få fat i, i et format, der er let at bruge.
Vores data team sørger for opdatering af alle bank-registre og for holde orden i de data, der sendes tilbage af vores valideringsplatform.

For de fleste lande sporer og udfører vi månedlige og ugentlige opdateringer af bankdata registrene.
For visse lande med mere dynamiske banksektorer, såsom Storbritannien, foretager vi ugentlige opdateringer for at sikre meget nøjagtige resultater.

Tilgængelighed

Data tilgængelighed
Vi definerer data tilgængelighed som "vores klienters evne til at tilgå data når som helst og fra hvilket som helst sted". Dette er en af de vigtigste faktorer ved SaaS løsninger som vores betalingsvalideringsplatform. For at sikre pålidelig adgang til vores løsninger hoster vi vores tjeneste på en let tilgængelig fejltolerant infrastruktur, der giver 99,9% oppetid.

Tilgængelig når som helst, hvor som helst fra

Ved at levere vores løsning som SaaS ( Software as a Service ) med web-baserede brugerflader giver vi dig mulighed for at integrere betalingsvalidering hvor som helst i din forretningsproces. Fra systemets automatiske validering af bank oplysninger ved indtastning til en mobilvenlig web grænseflade, der giver dine medarbejdere manuel betalingsvalidering på farten, kan du tilgå vores tjeneste med større fleksibilitet end en intranet eller intern løsning.