Dokumentation for IBAN beregnings-API

Denne API er en del af vores IBAN Suite tjeneste

API integreringsvejledning

1. Hvad er en IBAN beregnings-API?

IBAN Beregningsværktøjet ( AKA IBAN konverteringsværktøjet) er et software system, der giver vores klienter mulighed for at konvertere indenrigs kombinationer af bankkoder og kontonumre til validerede Internationale Bank Kontonumre (IBAN).

Systemet gør det muligt for vores klienter at bruge både en manuel brugerflade og en API til integrering i deres virksomheds interne systemer.

Systemet identificerer også banker og finanshuse og giver vores kunder oplysninger.

2. Funktioner

Herunder er nogle af de vigtigste funktioner for vores IBAN Beregningsværktøj:

  • Valider lokale bankkode/kontonummer kontrolsummer (*se Understøttede Lande)
  • Hent bankoplysninger baseret på den lokale bank/filial kode.
  • Generer automatisk et gyldigt IBAN-format for den angivne bank/filial kode og kontonummeret
  • Systemet understøtter formatering af flere responser ( JSON / XML )


3. Understøttede lande

IBAN Beregnings-API’en understøtter i øjeblikket følgende lande og de felter, vores API kræver for at beregne et IBAN-nummer.

Landekode Landenavn Bankkode Filial Konto Kontroltal**
AT Østrig JA   JA  
BE Belgien JA   JA JA
CH Scweiz JA   JA  
DE Tyskland JA   JA  
EE Estland/td>     JA  
ES Spanien JA JA JA JA
FI Finland     JA JA
FR Frankrig JA JA JA JA
GB Storbritannien JA   JA JA
HU Ungarn     JA JA
IE Irland JA   JA JA
IT Italien JA JA JA JA
MC Monaco JA JA JA JA
MR Mauritanien JA JA JA  
MT Malta JA   JA  
NO Norge     JA JA
PT Portugal JA JA JA JA
SM San  Marino JA JA JA  
CZ Tjekkiet JA   JA JA
AL Albanien JA   JA  
SK Slovakiet JA   JA JA
SI Slovenien JA   JA JA
PL Polen JA   JA JA
PK Pakistan JA   JA  
SE Sverige JA   JA JA
NL Holland JA JA
Kontroltal kolonnen specificerer, om landet understøtter validering med kontroltal af kontonummer og/eller bankkode.

Validering med kontroltal er et ekstra lags beskyttelse af data integriteten mod indtastningsfejl.

4. API Input

API accepterer både HTTP GET og POST anmodninger om input data.
De accepterede parametre er angivet i skemaet herunder:

Feltnavn Type Beskrivelse
api_nøgle Streng Din personlige API nøgle. Fås i klientområdet.
format Streng API responsformat (xml eller json)
land Streng Landekode på 2 bogstaver (UK/US/DE/FR)
bankkode Streng En unik bank-identifikator. Forskellig for hvert land. (Valgfri). Visse lande kræver kun kontonummer.
filial Streng En unik lokal filial-identifikator (valgfri)
konto Streng Personligt kontonummer
cd heltal Kontroltal, der bruges i visse lande.
præfiks Heltal Kræves i øjeblikket kun for Tjekkiet ( valgfrit )
Første argument er API nøglen, som er en unik streng, der hjælper vores system med at identificere dig som bruger og giver dig adgang til API’en.

API’en understøtter flere responsformater for at levere lettere integrering. I øjeblikket understøttes XML og JSON.

Landeargumenter skal bestå af en ISO landekode på 2 bogstaver, såsom UK for Storbritannien, DE for Tyskland, FR for Frankrig, osv
Bankkoder har forskellige længder og strukturer for hvert land.

Filial kode er et valgfrit argument, som kun kræves for visse lande (henvis til eksempler)
Kontonummer er påkrævet for alle lande og er i visse tilfælde den eneste parameter brugt til beregning af et IBAN.

Kontroltal kræves kun for visse lande, der har indbygget sådanne valideringsalgoritmer i strukturen af deres indenrigs bankkontonumre (henvis til eksempler)

Præfiks er et valgfrit felt, som kun er påkrævet for tjekkiske IBAN beregninger.

5. API eksempler

I skemaet herunder finder du eksempler på fungerende GET forespørgsler til vores API for hvert land.

Land Eksempel på forespørgsel (GET ANMODNING)
AT ?country=AT&format=json&bankcode=12000&account=52700357958
BE ?country=BE&format=json&bankcode=250&account=0135106&cd=70
CH ?country=CH&format=json&bankcode=0240&account=240C08011570
DE ?country=DE&format=json&bankcode=BLZ37010050&account=399509
EE ?country=EE&format=json&account=55000005511439
ES ?country=ES&format=json&bankcode=0081&branch=1731&cd=91&account=0006040912
FI ?country=FI&format=json&account=52900261901092
FR ?country=FR&format=json&bankcode=30056&branch=00264&account=02640016443
GB ?country=GB&format=json&bankcode=090127&account=93496333
HU ?country=HU&format=json&account=107000240416330551100005
IE ?country=IE&format=json&bankcode=905838&account=71924374
IT ?country=IT&format=json&country=IT&bankcode=02008&branch=30545&account=000103685854
MC ?country=MC&format=json&country=MC&bankcode=30002&branch=03260&account=0000079112A
MR ?country=MR&format=json&bankcode=00012&branch=00001&account=00000078326
MT ?country=MT&format=json&bankcode=07113&account=199008240010
NO ?country=NO&format=json&account=96803502045
PT ?country=PT&format=json&bankcode=0038&branch=0000&cd=81&account=39551148771
PK ?country=PK&format=json&bankcode=HABBPKKA&account=39551148771
SE ?country=SE&format=json&bankcode=9150&account=0092395696
SM ?country=SM&format=json&country=SM&bankcode=03034&branch=09800&account=000060164676
CZ ?country=CZ&format=json&prefix=51&account=1707230277&bankcode=0100
AL ?country=AL&format=json&bankcode=20511117&account=374362CLPRCFEURC
SK ?country=SK&format=json&prefix=&account=4110053902&bankcode=3100
SI ?country=SI&format=json&bankcode=33000&account=0000102423
PL ?country=PL&format=xml&bankcode=11402004&account=0000360275244226
SE ?country=SE&format=json&bankcode=9300&account=5913222524
NL ?country=NL&format=json&account=0006642318

6. API XML respons struktur

A detailed description of the possible fields returned can be seen in the table below:

Feltnavn Type Beskrivelse
adresse Streng Adresse på bankens filial eller hovedkvarter
bank Streng Navn på banken eller finanshuset
bic Streng Bankens BIC (Bank Identifier Code)
filial Streng Navn på den filial, der identificeres af bankkoden
by Streng Navn på byen, hvor filialen ligger.
land Streng Forkortelse af landekoden på to bogstaver, fx US, UK, AU, FR osv.
mail Streng Tildelt kontaktmail til banken eller filialen
fax Streng Fax nummer til banken/filialen
telefon Streng Kontakt telefonnummer til banken/filialen
stat Streng Stat for bankens/filialens adresse
websted Streng Webstedsadressen for banken/filialen
postnummer Streng Postnummer for bankens/filialens adresse
API systemet sender resultater tilbage i XML eller JSON format, som er let fortolket i mange forskellige programmeringssprog og platforme.

Et eksempel på et XML svar fra API’en for en britisk SORT kode og Kontonummer søgning ville være:

Forespørgsels-URL:

?api_key=9834hAHx78ba4g8habsdk&country=GB&format=json&bankcode=110377&account=10218962

<result>
<iban>GB20ULSB98006054100029</iban>
<account>54100029</account>
<sort_code>980060</sort_code>
<bank>ULSTER BANK LTD</bank>
<branch>BELFAST CITY OFFICE 1</branch>
<bic>ULSBGB2BXXX</bic>
<address>PO BOX 232 11-16 DONEGALL SQUARE EAST </address>
<city>BT1 5UB</city>
<country>GB<country/>
<phone>028 90244112</phone>
</result>

Responsen for samme forespørgsel, hvis brugeren specificerede JSON formatting ville være:

"iban":"GB20ULSB98006054100029","account":"54100029","sort_code":"980060","bank":"ULSTER BANK LTD","branch":"BELFAST CITY OFFICE 1","bic":"ULSBGB2BXXX","address":"PO BOX 232 11-16 DONEGALL SQUARE EAST ","city":"BT1 5UB","country":"GB","phone":"028 90244112"

7. API fejl

I tilfælde af fejl sender IBAN Beregnings API’en en XML eller JSON respons, der indeholder fejlmeddelelsen.
The <error></error> XML tags sendes tilbage uden andre felter i XML responsene.
Herunder finder du en beskrivelse af alle mulige fejlmeddelelser, man kan få tilbage:

<error>Kontrolsum for kontonummeret er ugyldig.</error>
<error>Kontonummer (checksum) er ikke korrekt.</error>
<error>Kontonummer skal være på 11 tegng</error>
<error>Kontonummer skal være på 14 tegn</error>
<error>Kontonummer skal være på 24 tegn</error>
<error>Kontonummer er ugyldigt</error>
<error>Kontonummer for sortkoden er ugyldigt</error>
<error>Kontonummer præfiks er for langt.</error>
<error>Kontonummer er for langt.</error>
<error>Bank/filial kode / KIB (kontrolsum) er ikke korrekt.</error>
<error>Bankkode/filialkode/kontonummer er for langt.</error>
<error>Bankkode/filialkode (kontrolsum) er ikke korrekt.</error>
<error>Bankkode ikke gyldig</error>
<error>Bankkode er for lang.</error>
<error>Bank ikke fundet</error>
<error>Bank ikke genkendt</error>
<error>BBAN/NIB (kontrolsum) er ikke korrekt.</error>
<error>BLZ/Bankkode ikke gyldig</error>
<error>Filial/agentur ikke fundet</error>
<error>Filialkode er for lang.</error>
<error>Filial ikke fundet</error>
<error>Kontroltal er for langt.</error>
<error>Clearingnummer/kontonummer er ugyldigt. Kontroltal forkert.</error>
<error>Clearingnummer/bankkode kan ikke identificeret. IBAN kan ikke beregnes.</error>
<error>Clearingnummer eller kontonummer er for langt.</error>
<error>ABI-koden for banken/bankkoden er ikke gyldig</error>
<error>CAB-koden for filialen/filialkoden er ikke gyldig</error>
<error>Landekoden er ikke gyldigd</error>
<error>Landet eller banken understøttes ikke</error>
<error>IBAN er ikke gyldigt</error>
<error>Kontonummeret er ikke gyldigt</error>
<error>Manglende felter</error>
<error>Intet FR IBAN</error>
<error>Intet FR IBAN land</error>
<error>Påkrævet felt mangler. Indtast venligst Bankkode og Kontonummer</error>
<error>Påkrævede felter ikke udfyldt.</error>
<error>RIB er ugyldig</error>
<error>Sortkode/bankkode kan ikke identificeres. IBAN kan ikke beregnes.</error>
<error>Sortkode kan ikke findes</error>