Liste over forkortelser, der bruges i bankoverførsler

IBAN Internationalt bank kontonummer (International Bank Account Number)
Det internationale bank kontonummer er en unik identifikator, der hjælper banker med at ekspedere betalinger automatisk fra den ene person efter den anden. IBAN-nummeret indeholder alle nødvendige oplysninger om ejeren af en bankkonto, såsom kontonummer, oplysninger om banken og filialen og landekoden. Selvom der ikke er etableret en standard længde for SEPA lande, kan et IBAN ikke overskride 34 tegn. Dog har de fleste lande forskellige faste længder. Vores valideringsværktøj detekterer automatisk landet og længden af IBAN-nummeret for at foretage en akkurat validering.
BBAN Grundlæggende bank kontonummer (Basic Bank Account Number)
BBAN står for grundlæggende bank kontonummer. Det repræsenterer et landsspecifikt bank kontonummer. BBAN-nummeret er sidste del af IBAN-nummeret, når det bruges til internationale pengeoverførsler. Hvert land har sit eget specifikke BBAN format og længde alt efter dets egne standarder. I øjeblikket er der ingen fælles EU eller andre standarder, der gør BBAN-numre ens. Det er derfor, IBAN blev introduceret som hjælp til at standardisere internationale bankoverførsler.
BIC Bank identificeringskode (Bank Identifier Code)
Bank identificeringskoden er en international kode, banker bruger til finansielle transaktioner. Hver bank har sin egen BIC. På denne måde når europæiske og internationale betalingsordrer automatisk den korrekte bank og filial. BIC kaldes også en SWIFT adresse eller SWIFT kode. BIC-koden kan være på 8 eller 11 tegn, afhængigt af, om den leverer oplysninger om filialen.
SEPA Fælles betalingsområde for euro (Single Euro Payment Area)
This unique euro payment area estabDette unikke betalingsområde for euro etablerer et integreret europæisk marked for betalingsmetoder. Formålet med SEPA er at sikre, at betalinger inden for Europa finder sted så nemt og effektivt, som de gør inden for et enkelt land.
ECB Europæiske Centralbank
Den Europæiske Centralbank er centralbanken for Eurozonen. Den har ansvaret for euro-valutaen inden for EU. ECB’s vigtigste opgave består i at vedligeholde euroens indkøbskapacitet, og dermed prisstabilitet, in Eurozonen. Eurozonen omfatter de 17 lande i EU, der har brugt euroen siden 1999.
SWIFT Selskabet for verdensomfattende finansiel telekommunikation mellem banker (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)
se BIC
SCT SEPA kredit overførsel
SEPA kredit overførsel blev introduceret af det Europæiske betalingsråd (se EPC) i begyndelsen af 2008. Det kaldes også en betalingsordning eller et regelsæt for overførsel af midler mellem banker i EU. SCT (der kaldes "europæisk overførsel i Belgien) skal erstatte hele udvalget af lokale euro-denominerede betalingssystemer i Europa, både indenrigs og på tværs af grænser.
SDD SEPA direkte debitering
SEPA direkte debitering (kaldet "europæisk direkte debitering" i Belgien) er en betalingsprotokol, der definerer et regelsæt for specifikke betalinger i Eurozonen. Som ethvert andet direkte debiteringssystem er SDD-Core baseret på følgende koncept: "Jeg beder en anden om penge med deres forudgående samtykke og krediterer dem til mig selv”. Den, der betaler, og den, der opkræver, har begge konto hos en betalingsservice udbyder (PSP), der ligger inden for SEPA.
PSD Betalingsservicedirektivet (Payment Services Directive)
Betalingsservicedirektivet blev introduceret i 2007 som et sæt juridiske regler, der har til formål at definere betalingstjenester og betalingsservice udbydere i EU. Hovedformålet er at facilitere udviklingen af det fælles betalingsområde for euro i EU (SEPA), regulere betalingsinstitutioner, give betalingsgennemsigtighed og øge konkurrencen.
ACH Automated Clearing House
ACH er en slags elektronisk netværk for pengeoverførsler, der bruges i USA. ACH minder om SWIFT i Europa og leverer clearing af kredit- og debiteringstransaktioner mellem banker. Det elektroniske ACH netværk hjælper banker og finanshuse med at dele oplysninger.
CSM Clearing og Settlement mekanisme
Clearing og Settlement mekanismen er et sæt regler om, hvordan man driver handel. Sådanne anvisninger afgør, hvordan penge og meddelelser sendes på en standardiseret måde mellem betalingsservice udbydere.
PEACH Pan-Europæisk ACH
Et Pan-Europæisk Automated Clearing House (PE-ACH) er et ACH, der kan afvikle SEPA-kompatible kreditoverførsler og direkte debitering på tværs af Eurozonen. PEACH er også en forretningsplatform for levering af betaling til detailhandel i euro og grundlæggende tjenester forbundet hermed, bestående af styrende regler og betalingspraksisser og understøttet af de nødvendig tekniske platforme.
EBA Euro Banking Association
EBA, som blev grundlagt i Paris i 1985 af 18 kommercielle banker og den Europæiske Investeringsbank, er et industriforum for europæiske betalingsenheder med over 200 banker og organisationer som medlemmer. Euro Banking Association er en af de vigtigste bidragydere til oprettelsen og udviklingen af SEPA.
EPC Europæisk betalingsråd (European Payments Council)
Europæiske bankers beslutningstagningsorgan i forbindelse med betalinger. Det koordinerer alle aktiviteter, der bør føre til introduktionen af SEPA.
BACS Bank Automated Clearing System
BACS er et akronym, der står for Bank Automated Clearing System. Det er en britisk inter-bank overførselsfacilitet, der bruges til ekspedering af elektroniske transaktioner og overførsler. Det meste af det, der ekspederes vha. BACS systemet er direkte debitering og direkte kreditering. En direkte debitering er en anvisning fra en kontoindehaver til dennes bank, der autoriserer en virksomhed til at hæve forskellige pengebeløb. Direkte debitering bruges for at sikre at en betaling kan foretages regelmæssigt, sikkert og effektivt. Disse er blandt verdens mest almindelige finansielle transaktioner. Direkte kreditering er faktisk det modsatte af direkte debitering og bruges som regel overførsel af løn til medarbejderes bankkonti. Indtil for nylig var BACS også det mest almindelige system for engangsbetalinger online eller via telefon. Det blev imidlertid for nylig fortrængt af Faster Payments systemet. Årsagen til dette er Faster Payments’ høje effektivitet, idet systemets ekspedition er næsten øjeblikkelig. Hvad mere er, er det muligt at bruge det når som helst, 365 dage om året. Derimod tager det mindst 3 bank-dage at ekspedere BACS-betalinger. Visse konti tillader ikke bruge af hurtige betalinger og er derfor stadig afhængige af BACS.
CHAPS Clearing House Automated Payment System
Som du måske har gættet, er CHAPS også et akronym – det står for Clearing House Automated Payment System, selvom det er sjældent, man henviser til dets fulde navn. CHAPS er endnu et system, der bruges til ekspedition af betalinger i Storbritannien. Selvom enhver kan bruge CHAPS, er dette et system, der normalt anvendes af virksomheder til transaktioner, der involverer store pengebeløb. Brug af CHAPS-systemet afstedkommer normalt en afgift på 25-30 euro CHAPS overførsler ekspederes normalt inden for en dag og bruges almindeligvis ved køb af ejendomme, hvor advokater bruger systemet til at overføre penge mellem de involverede parters bankkonti. Den bruges også i andre betalingssituationer, der involverer store pengebeløb. Som tidligere nævnt bruges CHAPS til at flytte penge mellem bankerne, et formål systemet bruges til flere gange om dagen. For at kunne foretage en betaling via CHAPS skal man normalt besøge sin bank med en eller anden form for legitimation for at bevise, hvem man er. Før man foretager en CHAPS-betaling, er det værd at tjekke din banks grænse for hurtige betalingsoverførsler. Hurtigere betalinger kan almindeligvis anvendes til overførsler på op til 100.000, og dette er både øjeblikkeligt og gratis. Dette gælder især for individuelle brugere (i modsætning til virksomheder og organisationer).
FPS Britisk Faster Payments tjeneste
Som nævnt ovenfor giver Faster Payments tjenesten offentligheden mulighed for at foretage betalinger, hvor pengene ekspederes og overføres næsten øjeblikkeligt. Den bruges jævnligt af almindelige mennesker til betaling af regninger, stående ordrer og online overførsler. Systemet har været i drift siden 2008.
C&CC Britisk Cheque and Credit Clearing
Som nævnt ovenfor giver Faster Payments tjenesten almindelige mennesker mulighed for at foretage betalinger, hvor pengene ekspederes og overføres næsten øjeblikkeligt. Den bruges jævnligt af almindelige mennesker til betaling af regninger, stående ordrer og online overførsler. Systemet har været i drift siden 2008.
EFT Elektronisk pengeoverførsel (Electronic Funds Transfer)
Repræsenterer en måde, hvorpå din virksomhed kan modtage direkte indbetaling af alle betalinger fra staten til din virksomheds bankkonto. Efter tilmelding kommer pengene direkte til dig hurtigere end nogensinde før. EFT er hurtig og sikker og betyder, at dine penge vil bekræftes at være på din bankkonto hurtigere, end hvis du skulle vente på posten, deponere en check eller vente på, at pengene bliver tilgængelige.
B2B Business to Business
SCF SEPA kortrammer (SEPA Cards Framework)
SEPA kortrammerne beskriver et højt niveau af principper og regler som, når de bruges af banker, systemer og andre interessenter vil gøre det muligt for europæiske kunder at bruge almindelige kort til at foretage betalinger og hæve kontanter i euro over hele SEPA området, lige så let og ligetil, som de kan gøre det i deres eget hjemland.
EFTA European Free Trade Association
ECBS European Committee for Banking Standards